• BEWINDVOERING
• BUDGETBEHEER
• BUDGETCOACHING
• SCHULDHULPVERLENING  
 

Welkom bij Ilbrink


Het is aan de orde van de dag dat mensen financieel hun hoofd niet meer boven water kunnen houden of door omstandigheden in de financiële problemen zijn geraakt. Dit kan allerlei verschillende redenen hebben.

Zo kan het voorkomen dat mensen niet capabel genoeg zijn om zelf hun huishoudboekje bij te houden. Oorzaken hiervan kunnen zijn; een aangeboren beperking, een beperking veroorzaakt op latere leeftijd  ( ongeluk / hersenletsel / psychische problemen ), maar ook voor mensen die door bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen en waarvan de familie niet ( meer ) de verantwoording wil of kan dragen voor de financiële zorg. Deze groep zal dus voor langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat er door omstandigheden minder inkomen is ( bijvoorbeeld door ontslag of arbeidsongeschiktheid ) of door onverwacht hoge uitgaven ( bijvoorbeeld zorgkosten ), waardoor er geen balans meer is tussen in- en uitgaven. Het kan dan niet uitblijven dat er schulden ontstaan. In dit geval zal er voor een bepaalde tijd financiële begeleider geboden kunnen worden.

Deze financiële ondersteuning / hulp kan aangeboden worden in een op maat en passende vorm van hulpverlening:
Budgetcoaching
Budgetbeheer
Schuldhulpverlening
Bewindvoering
Curatele

Ik ben Ilbrink


Eileen Ilbrink, 
Na ruim 20 jaar in de reclamebranche werkzaam te zijn geweest heb ik in 2010 een opleiding gedaan voor schuldhulpverlener. Een hele stap; de zogenoemde carriereswitch.
Deze beslissing heb ik destijds gemaakt omdat ik mijn sociale vaardigheden meer wilde gaan gebruiken. Toch wilde ik de lessen die ik heb gehad in de reclame en in mijn leven ook blijven gebruiken. Schuldhulpverlening leek daar perfect op aan te sluiten;
De sociale kant van het ondersteunen van de klant, maar het daadkrachtige onderhandelen met schuldeisers aan de andere kant.
 
Na de opleiding te hebben afgerond ( Schuldhulpverlening en Budgetcoaching NEN 8084 gecertificeerd ),ben ik in 2011 als beschermingsbewindvoerder bij een gerenommeerd kantoor aan het werk gegaan. Hier heb ik alle kennis opgedaan die nodig is om als ervaren beschermingsbewindvoerder en schuldhulpverlener  door het leven te gaan. Ik heb de afgelopen jaren de benodigde informatie verzameld van de sociale kaart die nodig is voor de zo mogelijke flankerende hulp t.b.v. de sociale zorg en / of curatele.

Visie
Ik ben van mezelf een positief ingesteld persoon en heb een groot doorzettingsvermogen. Ik hou van een transparante werkhouding, sta open voor andere meningen, probeer niet te veroordelen en zal clientèle en alle andere betrokkenen als gelijkwaardige partners benaderen.
De werkzaamheden zijn gericht op het behalen van een bepaald doel.
 
Mijn motto is:
Je kunt DAT bereiken wat je zo graag wilt.
Soms kan dit doel heel snel bereikt worden, maar soms heb je ook een lange adem en veel doorzettingsvermogen nodig. Maar geef nooit op! Dit motto heeft ook mij gebracht waar ik nu sta.


 

Focus je op de oplossing, niet op het probleem

Ik ben maar weer opgestaan, want dat slapend rijk worden is vannacht weer niet gelukt.

Bewindvoerders

Voor de zakelijke markt is het heel goed mogelijk dat door de toenemende aanvragen van bewindvoering u tijdelijk extra personeel nodig heeft. Ilbrink Financiële Zorg kan u hierbij tijdelijk ondersteunen.

Lees meer »

Instellingen / Werkgevers

Gemeenten: Alle gemeenten hebben de zorgplicht voor schuldhulpverlening aan de inwoners ( de WGS ). Als schuldhulpverlener / budgetcoach kan ik bijvoorbeeld ingezet worden als "ti

Lees meer »

Particulier

Het kan voorkomen dat u door omstandigheden niet voor uw eigen financiële huishoudboekje kan zorgen. Dit kan veel verschillende redenen hebben, maar voor alle oorzaken is een passende oplossing.

Lees meer »

Zo werkt Ilbrink 
U kunt door middel van het contactformulier vrijblijvend contact met mij opnemen of u kunt mij mailen. Ik zal dan contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden en eventueel een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. U kunt mij ook telefonisch benaderen.
 
Particulieren verzoek ik het aanmeldformulier in de vullen en te versturen. 
 
 

Contact

 

Postbus 68
9000 AB  Grou
 
info@ilbrink-fz.nl
www.ilbrink-fz.nl
 
06 - 11 04 06 14- Algemene voorwaarden
- Klachtenreglement
- Privacyverklaring
- Verschil tussen bewind en WSNP
- Curatele-Bewind-en-Mentorschap
- Schulden en WSNP