• BEWINDVOERING    • BUDGETBEHEER    • BUDGETCOACHING     • SCHULDHULPVERLENING    

Welkom bij Ilbrink

Het is aan de orde van de dag dat mensen financieel hun hoofd niet meer boven water kunnen houden of door omstandigheden in de financiële problemen zijn geraakt. Dit kan allerlei verschillende redenen hebben.

Zo kan het voorkomen dat mensen niet capabel genoeg zijn om zelf hun huishoudboekje bij te houden. Oorzaken hiervan kunnen zijn; een aangeboren beperking, een beperking veroorzaakt op latere leeftijd  ( ongeluk / hersenletsel / psychische problemen ), maar ook voor mensen die door bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen en waarvan de familie niet ( meer ) de verantwoording wil of kan dragen voor de financiële zorg. Deze groep zal dus voor langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat er door omstandigheden minder inkomen is ( bijvoorbeeld door ontslag of arbeidsongeschiktheid ) of door onverwacht hoge uitgaven ( bijvoorbeeld zorgkosten ), waardoor er geen balans meer is tussen in- en uitgaven. Het kan dan niet uitblijven dat er schulden ontstaan. In dit geval zal er voor een bepaalde tijd financiële begeleider geboden kunnen worden.

Deze financiële ondersteuning / hulp kan aangeboden worden in een op maat en passende vorm van hulpverlening:
Budgetcoaching
Budgetbeheer
Schuldhulpverlening
Bewindvoering
Curatele
 
Instellingen /Werkgevers: Voor instellingen kan ik veel betekenen in de vorm van aanvullende begeleiding van clienten of expertiseoverdracht voor het personeel.
Ook voor werkgevers kan het financieel een zware belasting zijn als werknemers door financiële problemen hun werk niet meer kunnen verrichten. Hierin kan Ilbrink Financiële Zorg ondersteunen en begeleiding geven aan werkgever en werknemer.
 
Particulieren: Ilbrink Financiële Zorg biedt bovenstaande diensten aan voor particulieren door middel van eigen dienstverlening, maar ook aan de hand van doorverwijzing.

Ik ben Ilbrink
Eileen Ilbrink, Met mijn 47 jaar heb ik ervaringen en levenslessen opgedaan, waardoor ik nu sta waar ik sta en doe waar ik mijn missie en visie kan samenbrengen.
 
Na het afronden van mijn MTS opleiding heb ik 14 jaar een eigen onderneming in de reclamebranche gehad. Hier heb ik geleerd te communiceren met klanten, onderhandelen en commercieel te denken, maar altijd op een manier die mij paste; zakelijk, maar ook vriendelijk en sociaal.
Naast een aantal omwentelingen in de horeca en het organiseren van beurzen heb ik in 2010 de opleiding voor schuldhulpverlener gedaan.
 
Na de opleiding te hebben afgerond ( Schuldhulpverlening en Budgetcoaching NEN 8084 gecertificeerd ),ben ik in 2011 als beschermingsbewindvoerder bij een gerenommeerd kantoor aan het werk gegaan. Hier heb ik alle kennis opgedaan die nodig is om als ervaren beschermingsbewindvoerder door het leven te gaan. Ik heb de afgelopen jaren de benodigde informatie verzameld van de sociale kaart die nodig is voor de zo mogelijke flankerende hulp t.b.v. de sociale zorg en / of curatele.

Ik denk: 
Ik ben van mezelf een positief ingesteld persoon en heb een groot doorzettingsvermogen. Ik hou van een transparante werkhouding, sta open voor andere meningen, probeer niet te veroordelen en zal clientèle en alle andere betrokkenen als gelijkwaardige partners benaderen.
De werkzaamheden zijn gericht op het behalen van een bepaald doel.
 
Mijn motto is:
Je kunt DAT bereiken wat je zo graag wilt.
Soms kan dit doel heel snel bereikt worden, maar soms heb je ook een lange adem en veel doorzettingsvermogen nodig. Maar geef nooit op! Dit motto heeft ook mij gebracht waar ik nu sta.
 

Ik ben Ilbrink
Eileen Ilbrink, Met mijn 47 jaar heb ik ervaringen en levenslessen opgedaan, waardoor ik nu sta waar ik sta en doe waar ik mijn missie en visie kan samenbrengen.
 
Na het afronden van mijn MTS opleiding heb ik 14 jaar een eigen onderneming in de reclamebranche gehad. Hier heb ik geleerd te communiceren met klanten, onderhandelen en commercieel te denken, maar altijd op een manier die mij paste; zakelijk, maar ook vriendelijk en sociaal.
Naast een aantal omwentelingen in de horeca en het organiseren van beurzen heb ik in 2010 de opleiding voor schuldhulpverlener gedaan.
 
Na de opleiding te hebben afgerond ( Schuldhulpverlening en Budgetcoaching NEN 8084 gecertificeerd ),ben ik in 2011 als beschermingsbewindvoerder bij een gerenommeerd kantoor aan het werk gegaan. Hier heb ik alle kennis opgedaan die nodig is om als ervaren beschermingsbewindvoerder door het leven te gaan. Ik heb de afgelopen jaren de benodigde informatie verzameld van de sociale kaart die nodig is voor de zo mogelijke flankerende hulp t.b.v. de sociale zorg en / of curatele.

 
Ik denk:
 
Ik ben van mezelf een positief ingesteld persoon en heb een groot doorzettingsvermogen. Ik hou van een transparante werkhouding, sta open voor andere meningen, probeer niet te veroordelen en zal clientèle en alle andere betrokkenen als gelijkwaardige partners benaderen.
De werkzaamheden zijn gericht op het behalen van een bepaald doel.
 
Mijn motto is:
Je kunt DAT bereiken wat je zo graag wilt.
Soms kan dit doel heel snel bereikt worden, maar soms heb je ook een lange adem en veel doorzettingsvermogen nodig. Maar geef nooit op! Dit motto heeft ook mij gebracht waar ik nu sta.
 

Rijkdom bestaat niet uit het hebben van veel bezittingen, maar in het hebben van weinig behoeften

Ik ben maar weer opgestaan, want dat slapend rijk worden is vannacht weer niet gelukt

Bewindvoerders

Voor de zakelijke markt is het heel goed mogelijk dat door de toenemende aanvragen van bewindvoering u tijdelijk extra personeel nodig heeft. Ilbrink Financiële Zorg kan u hierbij tijdelijk ondersteunen.

Lees meer »

Instellingen / Werkgevers

Instellingen: Vanuit instellingen ( denk aan instellingen voor licht verstandelijk beperkte cliënten of het  GGZ ), worden veel cliënten doorverwezen naar de bewindvoering.

Lees meer »

Particulier

Het kan voorkomen dat u door omstandigheden niet voor uw eigen financiële huishoudboekje kan zorgen. Dit kan veel verschillende redenen hebben, maar voor alle oorzaken is er een passende oplossing.

Lees meer »

Zo werkt Ilbrink 
U kunt door middel van het contactformulier vrijblijvend contact met mij opnemen of u kunt mij mailen. Ik zal dan contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden en eventueel een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. U kunt mij ook telefonisch benaderen.
 
Particulieren verzoek ik het aanmeldformulier in de vullen en te versturen. 
 
 

Contact

Ilbrink Financiële Zorg
Postbus 68
9000 AB Grou
Telefoon 06-11 04 06 14
 
Email:info@ilbrink-fz.nl
www.ilbrink-fz.nlDownloads:
- Klachtenreglement Ilbrink Financiële Zorg
- Algemene Voorwaarden Ilbrink Financiële Zorg
- www.rechtspraak.nl
- brochure bewindvoering, curatele, mentorschap
- brochure Schulden en WSNP
- brochure Bewind en WSNP-bewind